<LiNE> Tectonics shape the world, tagTONiC shapes the world wide web </LiNE>

“<meta name="generator"         content="Marinka Noordhout" />”

Een freelance vrouwelijke PHP MySQL programmeur? Ze bestaan! En wat blijkt uit de Europese richtlijn programmeermeisjes 2011/7/EG:

"Een vrouwelijke programmeur is betrouwbaarder en significant energie zuiniger"

tagTONiC Energielabel